ประกาศและประชาสัมพันธ์

 • 20-12-2022 |  7229

  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax

  กรมสรรพากรเปิดใช้งานแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax และนำผลจากการประเมิน ไปพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข การให้บริการ เพื่อให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  อ่านต่อ
 • 25-04-2022 |  9917

  ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับบริการคัดค้นข้อมูลภาษี

  ตามที่ระบบ e-Withholding Tax ได้ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องตามสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น  อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้งานระบบ  e-Withholding Tax บางรายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบและปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/  เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax เป็นไปด้วยความถูกต้องต่อไป

  อ่านต่อ
1         2         3