หน้าแรก / ประกาศ / ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับบริการคัดค้นข้อมูลภาษี
ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับบริการคัดค้นข้อมูลภาษี

25-04-2022 |  141970

ตามที่ระบบ e-Withholding Tax ได้ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องตามสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น  อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้งานระบบ  e-Withholding Tax บางรายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบและปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/  เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax เป็นไปด้วยความถูกต้องต่อไป

โดยศึกษาคู่มือการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน ได้จาก เอกสารคู่มือการใช้งานการสมัครใช้บริการยื่นแบบออนไลน์ สำหรับนิติบุคคล  หัวข้อ 1.1.6 การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย/คำถามในการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานของระบบ e-Filing สามารถส่งข้อความพร้อมรายละเอียดมาที่อีเมล : efilinghelpdesk@rd.go.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้