หน้าแรก / ประกาศ / ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax

20-12-2022 |  137372

กรมสรรพากรเปิดใช้งานแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax และนำผลจากการประเมิน ไปพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข การให้บริการ เพื่อให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้งานระบบฯ สามารถตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ระบบ e-Withholding Tax ได้หลังจากเข้าสู่ระบบ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้