ข่าวสาร

กรมสรรพากรร่วมมือกับกรมการปกครอง  และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด  ยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผ่าน D.DOPA  และ NDID  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ e-Withholding Tax โดยผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบทะเบียนราษฎรดิจิทัล (D.DOPA) และระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล NDID  เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ✨

✅ เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

✅ เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีได้ง่ายขึ้น

✅ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

👉ลงทะเบียนใช้งานโดยดาวน์โหลด Application D.DOPA ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

📲หากมีข้อสงสัยติดต่อ RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่

อยากสมัครใข้งานระบบ e-Withholding Tax เริ่มต้นยังไง

อยากสมัครใข้งานระบบ e-Withholding Tax เริ่มต้นยังไง > แนะนำ 5 ชั้นตอน สมัครใข้งานระบบ e-Withholding Tax

1. ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ติดต่อธนาคารผู้ให้บริการเพื่อสมัครใช้บริการ e-Withholding Tax

2. ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย นำส่งข้อมูลรายได้และภาษี ผ่านระบบของธนาคารผู้ให้บริการ

3. ธนาคารนำส่งข้อมูลและเงินภาษี ให้กรมสรรพากร

4. ผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบข้อมูลและ Download ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ระบบ e-Withholding Tax*

5. ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลรายได้และภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ระบบ e-Withholding Tax*

* รหัสผู้ใช้งานเป็นรหัสเดียวกับระบบ e-Filling

ลงทุนและใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TaxInvoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ลงทุนและใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-TaxInvoice & e-Receipt หรือ e-Withholding Tax

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร

ประกาศ
แจ้งขอปิดระบบ​ e-Withholding Tax เนื่องจากมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

แจ้งขอปิดระบบ​ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 21:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 2565 เวลา 23:00 น. เนื่องจากมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณอาคารสำนักงานกรมสรรพากร

ข้อแนะนำสำหรับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับบริการคัดค้นข้อมูลภาษี

ตามที่ระบบ e-Withholding Tax ได้ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องตามสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น  อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้งานระบบ  e-Withholding Tax บางรายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบและปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานของระบบ e-Filing ได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/  เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลในระบบ e-Withholding Tax เป็นไปด้วยความถูกต้องต่อไป

แบบสอบถามความสนใจในการใช้ระบบ e-Withholding Tax

ขอเชิญผู้เสียภาษีที่สนใจใช้ระบบ e-Withholding Tax ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงระบบ e-Withholding Tax ให้ดียิ่งขึ้น