หน้าแรก / ข่าวสาร / กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”
กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

16-02-2023 |  87721

เลขที่ข่าว ปชส.15/2566

วันที่แถลงข่าว 14 กุมภาพันธ์2566

เรื่อง กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

                 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กรมสรรพากร กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี 
เพื่อเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ Innovation Lab ชั้น 3 อาคารนานาเหนือ ธนาคารกรุงไทย

                 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า“กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษี ที่ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เสียภาษี และภาคธุรกิจทำธุรกรรมทางภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและใช้บริการได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความรอบคอบและให้ความระมัดระวังเรื่องของข้อมูลภาษี ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งกรมสรรพากรมีนโยบายพัฒนาการให้บริการผู้เสียภาษี ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมสรรพากรให้ความสำคัญโดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการนำบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปฯ ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผ่านกระบวนการการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่กรมสรรพากรได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้เสียภาษี ได้แก่ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ระบบตรวจสอบข้อมูลทางภาษี(My Tax Account) ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) ระบบตรวจสอบเงินบริจาค (e-Donation) ระบบยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ผ่านแอปพลิเคชัน (RD Smart TAX) และระบบรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty) รวมทั้งบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของกรมสรรพากรที่จะพัฒนาเพิ่มอีกในอนาคต”

                 การให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอปฯ “เป๋าตัง” เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยพัฒนาโดย บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางการชำระภาษีที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีระดับความน่าเชื่อถือของอัตลักษณ์เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกฎหมาย ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อีกทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลมาใช้ในการให้ข้อมูลธุรกรรมภาษีอีกด้วย

                 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับธนาคารกรุงไทยในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจ ในความปลอดภัยของข้อมูลภาษีเมื่อใช้บริการธุรกรรมทางภาษีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางภาษี ให้กับภาคธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย”

                 หากมีข้อสงสัยสามารถ คลิกที่นี่่เพื่ออ่านแถลงข่าวกรมสรรพากร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161