หน้าแรก / ประกาศ / แบบสอบถามความสนใจในการใช้ระบบ e-Withholding Tax
แบบสอบถามความสนใจในการใช้ระบบ e-Withholding Tax

01-02-2022 |  58815

ขอเชิญผู้เสียภาษีที่สนใจใช้ระบบ e-Withholding Tax ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงระบบ e-Withholding Tax ให้ดียิ่งขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถามความสนใจในการใช้ระบบ e-Withholding Tax